Відділ освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації

Конкурс на заміщення посади директора  ЗЗСО "Мурованокуриловецька школа-ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області"

Конкурс на заміщення посади посади директора  ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»  складається з наступних етапів проведення конкурсу:

 

1. прийняття та розгляд документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі (20 календарних днів);
2. перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам та допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі (5 робочих днів);
3. ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу (не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору);
4. проведення конкурсного відбору (публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти; письмова перевірка на знання законодавства; співбесіда з конкурсною комісією);
5. визначення переможця конкурсу;
6. оприлюднення результатів конкурсу.


Перелік питань для перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти (Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»)

1 . Питання на перевірку знання Закону України «Про освіту»

 1. Право громадян на освіту
 2. Мова освіти
 3. Види освіти
 4. Складники освіти
 5. Рівні повної загальної середньої освіти
 6. Інклюзивне навчання
 7. Керівник закладу освіти
 8. Громадське самоврядування в закладі освіти
 9. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
 10. Категорії учасників освітнього процесу
 11. Права здобувачів освіти
 12. Обов’язки здобувачів освіти
 13. Права педагогічних працівників
 14. Обов’язки педагогічних працівників
 15. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності

 

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про загальну середню освіту»

 1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту
 2. Поняття загальної середньої освіти
 3. Завдання загальної середньої освіти
 4. Здобуття загальної середньої освіти
 5. Заклад загальної середньої освіти
 6. Форми навчання в закладах загальної середньої освіти
 7. Порядок зарахування учнів
 8. Учасники освітнього процесу
 9. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу освіти
 10. Педагогічні працівники
 11. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти
 12. Атестація педагогічних працівників
 13. Повноваження закладу загальної середньої освіти
 14. Управління закладу загальної середньої освіти
 15. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти

3. Питання на перевірку знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

 1. Мета та напрямки реформування загальної середньої освіти
 2. Модель випускника за Концепцією «Нова українська школа»
 3. Ключові компетентності за Концепцією «Нова українська школа»
 4. Шляхи реформування загальної середньої освіти
 5. Реформування змісту загальної середньої освіти
 6. Реформування педагогіки загальної середньої освіти
 7. Реформування системи управління загальною середньою освітою
 8. Реформування структури загальної середньої освіти
 9. Реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти
 10. Строки та етапи реалізації Концепції «Нова українська школа»
 11. Завдання першого етапу реалізації Концепції «Нова українська школа»
 12. Завдання другого етапу реалізації Концепції «Нова українська школа»
 13. Завдання третього етапу реалізації Концепції «Нова українська школа»
 14. Очікувані результати реалізації Концепції «Нова українська школа»
 15. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів реалізації Концепції «Нова українська школа» 

 

Зразок ситуаційного завдання для проведення конкурсу на посаду директора  ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»

В одному із класів закладу загальної середньої освіти є учень, у якого є постійні порушення правил поведінки. Вкотре батьки класу приходять до директора школи з проханням забрати учня з їхнього класу. При цьому зауважують, що, якщо їх звернення не буде розглянуто та виконано, то будуть подавати скаргу до Департаменту  освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Якими мають бути подальші дії директора школи, щоб конструктивно вирішити дану проблему?

 

Критерії оцінювання завдань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти (Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»)

     Для об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидата на заміщення посади директора  ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»  проводиться іспит та надається ситуаційне завдання. До екзаменаційних білетів включаються 3 питання на перевірку знання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Кількість білетів становить 15. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить не більше 60 хвилин, на ситуаційне завдання не більше 5 хвилин. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором. При підготовці відповідей на запитання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом відділу освіти. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові, номер білета і питання, зазначені в білеті.     Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система. Кожне питання оцінюється окремо, загальна кількість балів не перевищує п'ятнадцяти.

   П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання законодавства та нормативно-правових актів з питань освіти.

   Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили ґрунтовні знання та достатньо володіють знаннями законодавства з питань освіти.

   Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

  Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття законодавства з питань освіти, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

   Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 

    По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата. Кандидат, який набрав в загальній сумі не менше 12 балів, вважається таким, який успішно склав іспит.

    У випадку наявності лише одного претендента на вакантну посаду відповідно до пункту 9 положення «Про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що є об’єктом спільної власності  територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району» конкурс не проводиться. Конкурсна комісія може прийняти рішення щодо рекомендації такого претендента на посаду керівника закладу за результатами співбесіди в разі подання ним повного пакета документів та відповідності умов конкурсу або прийняти рішення про проведення повторного конкурсного відбору за умовами цього Положення.« повернутися до списку новин